Undervisning

Undervisning: - noget for dig?

 

Jeg underviser i billedsprogets mange muligheder; hvad gør et billede til det sprog du vil formidle, hvad vil du fortælle og hvordan bliver du i stand til at fortælle din historie, hvilke virkemidler kan du bruge, hvilke forudsætninger er gode at have for at opnå det ønskede resultat….

 

Farvelære, hvad gør farverne for og ved hinanden…

Komposition, hvilken betydning har størrelsernes indbyrdes forhold, - lille stor, - rund – kantet..

 

Symboler og tegne, - hvordan kan du bruge disses betydning…. Ikoner…

 

I min søgen efter det dramatiske i naturen, valgte jeg at lave disse studier, af meget forskellige og udtryksfulde kunstnere, i al ydmyghed.. De er meget forskellige i deres brug af farvevalg og penselstrøg, tid /sted og stil. Det var interessant at, finde ind til den teknik og "nerven" i de værker, der på hver deres måde udtrykke forskellige temperamenter…

Det kan være én måde at "angribe" en problemstilling, som kan opstå i arbejdet med billeder….. denne metode giver samtidig viden om de forskellige kunstnere og den tid og miljø de levede i. En god praktisk/teoretisk sammenkobling.

© 2009 | Dorthe Themsen kan kontaktes på telefon +45 28 71 78 29